Photos of Dmytro Vlokh & Viktoriya Kharchenko from Amateur Latin at International Championships 2011 (England - Brentwood/London)

Photos of Dmytro Vlokh & Viktoriya Kharchenko

#{text}