Photos of Dmytro Wloch & Viktoriya Kharchenko from Amateur Latin at International Championships 2011 (England - Brentwood/London)

Photos of Dmytro Wloch & Viktoriya Kharchenko

#{text}