Photos of Dmytro Vlokh & Viktoriya Kharchenko from WDC AL Amateur Latin at Vilnius Dance Festival 2012 (Lithuania - Vilnius)

Photos of Dmytro Vlokh & Viktoriya Kharchenko

#{text}