Photos of Dmytro Vlokh & Viktoriya Kharchenko from World Amateur Latin at WDC Disney Resort 2011 (France - Paris)

Photos of Dmytro Vlokh & Viktoriya Kharchenko

#{text}