Photos of Dmytro Vlokh & Viktoriya Kharchenko from Adult Latin at Parade of Hopes - IDSA European Championships 2012 (Ukraine - Kyiv)

Photos of Dmytro Vlokh & Viktoriya Kharchenko

#{text}