Photos of Dmytro Vlokh & Viktoriya Kharchenko from Amateur Latin at Ukraine Championships 2012 (Ukraine - Kyiv)

Photos of Dmytro Vlokh & Viktoriya Kharchenko

#{text}