Photos of Oleg Negrov & Valeriya Ryabova from World Amateur Latin at WDC Disney Resort 2010 (France - Paris)

Photos of Oleg Negrov & Valeriya Ryabova

#{text}