Photos of Raffaele Esposito & Pina Esposito from Professional Latin (WDC World Series) at Dutch Open 2008 (Netherlands - Assen)

Photos of Raffaele Esposito & Pina Esposito

#{text}